Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 50€
 

BALI d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Nositelj Projekta:

BALI d.o.o.

Naziv Projekta:

KK.03.2.2.06.0006 „Inovacija procesa i organizacije tvrtke BALI s ciljem komercijalizacije nove linije vlastitih proizvoda od organskog pamuka“.

Poziv na dostavu projektnih prijava:

KK.03.2.2.06. „Inovacije u S3 područjima“  - dostupan na https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4  

Opis projekta:

Tvrtka BALI d.o.o. provodi projekt „Inovacija procesa i organizacije tvrtke BALI s ciljem komercijalizacije nove linije vlastitih proizvoda od organskog pamuka“,  koji se odnosi na ulaganja u razvoj inovacije i komercijalizaciju nove linije proizvoda od organskog pamuka – Balidoo. Projekt se provodi u Donjoj Dubravi, Međimurska županija.

Opći cilj projekta: Jačanje konkurentnosti

Specifični ciljevi projekta:

C1. Postavljanje nove organizacije i inovacija procesa poslovanja

C2. Modernizacija tehn. procesa proizvodnje proizvoda od organic pamuka nabavom i uvođenjem novih strojeva i opreme

C3. Uvođenje nove marke BALIDOO i izrada kolekcije

C4. Brendiranje BALIDOO proizvoda i rast prihoda od prodaje vlastitih proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta: 9.006.680,80 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 7.580.636,12 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 3.877.442,91 HRK

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova: 51.15 %

Razdoblje provedbe projekta: 4.10.2019. – 4.10.2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Martina Trstenjak

+385 98 312 143

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost tvrtke BALI d.o.o.